ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7:PRZERWY OBIADOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - LISTOPAD 2019  


INFORMACJA DLA RODZICÓW - ZAPISY DZIECI NA ZAJĘCIA W ŚWIETLICY-2019/2020  


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIOWEJ (w budowie)  


WYKAZ ALERGENÓW  WYCIĄG Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIOWEJ   


AKCJE CHARYTATYWNE  


PREZENTACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  DZIENNY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY  ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ