ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7:PRZERWY OBIADOWE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - PAŹDZIERNIK 2017  


WYCIĄG Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIOWEJ  


AKCJE CHARYTATYWNE  


PREZENTACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  DZIENNY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY  ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ