ŚWIETLICA SP30 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:PRZERWY OBIADOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  


OBIADY - GRUDZIEŃ 2021  


UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA!  


UWAGA RODZICE !!!  


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIOWEJ  


WYCIĄG Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIOWEJ   


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2021/2022  


ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA ZDALNE


WYKAZ ALERGENÓW   AKCJE CHARYTATYWNE  


PREZENTACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  DZIENNY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  ZASADY ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY  ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ