PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI:


1. POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO POSTANOWIENA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

3. POSTANOWIENE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

4. ROZPORZĄDZENIE MEN  

5. UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   

6. UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO WPROWADZONEGO USTAWĄ DO 31.08.2019   

7. UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I SPECJALNYCH DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO WPROWADZONEGO USTAWĄ DO 31.08.2019  

8. UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA, PRZYZNANIA KRYTERIOM LICZBY PUNKTÓW ORAZ OKREŚLENIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW   

9. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY   

30. ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY   

11. WYCIĄG Z USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R.PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - PRAWO OŚWIATOWE