TRADYCJE GIMNAZJUM

MIESIĄC

1. Otrzęsiny uczniów klas pierwszych gimnazjum

2. Rajd Gimnazjalistów „Poznajemy Jurę Krakowsko – Częstochowską”, z konkursami
i ogniskiem

3. Święto Szkoły,Dzień Patronki, pani Emilii Zawidzkiej, z minirajdem „Śladami patronki”, turniejami klas

4. Andrzejkowe wróżby i zabawy

5. Jasełka, spotkania wigilijne

6. Optimus Eruditus- turniej erudytów

7. Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych

8. Dzień Ziemi

9. Festiwal Nauki

10. Dzień Sportu

11. Konkursy przedmiotowe, tematyczne, okolicznościowe, m.in.: „Matematyk Roku”, Konkurs ortograficzny, mitologiczny, „Potyczki chemiczne”, „Przyrodnik”, „Moja szkoła
w Europie”

12. Dyskoteki, wycieczki, spotkania ze znanymi ludźmi

13. Wiele innych imprez i uroczystości

 

wrzesień/październik

 

październik

 

 

październik

 

 

listopad

grudzień

grudzień-luty

marzec

 

 

kwiecień

 

maj-czerwiec

 

czerwiec

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

wg harmonogramu

 

wg harmonogramu