HISTORIA, TRADYCJE SZKOŁY:


HISTORIA SP 30 DO ROKU SZKONEGO 2014/2015  

HISTORIA SP 30 OD ROKU SZKONEGO 2015/2016  

HISTORIA G3  

TRADYCJE SP 30  

TRADYCJE G3

GENERAŁ JERZY ZIĘTEK - PATRON SP 30 DO ROKU 2016/2017

EMILIA ZAWIDZKA - PATRONKA G 3 OD 2017/2018 PATRONKA SP 30

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 - LATA 2009-2014  

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 - ROK SZKOLNY 2015/2016  

WYDARZENIA SZKOLNE - ROK SZKOLNY 2016/2017