DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

DYREKTOR mgr EWA STAWICKA           

 

Z-CA DYREKTORA mgr ANNA PLUTA      

 

 Z-CA DYREKTORA mgr IWONA ZIENTARSKA           

 

 Z-CA DYREKTORA mgr VIOLETTA SUWAŁA - MUSIELAK