ORGANA SZKOŁY:

DYREKCJA

GRONO PEDAGOGICZNE

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI