REKRUTACJA 2019:


REKRUTACJA 2019 DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30


REKRUTACJA 2019 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH