REKRUTACJA:


KRYTERIA PRZYJĘĆ UCZNIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIE BĘDĄCEJ SZKOŁĄ OBWODOWĄ NA ROK SZKOLNY 2017/2018  

PODSTAWA PRAWNA REKRUTACJI

REJON SZKOŁY - ULICE  

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017 (prezentacja)