W skład Szkoły wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 30,  
oddziały Gimnazjum nr 3 im. E. Zawidzkiej

 

    UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla poszczególnych grup uczniów odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

klasy VI, VII SP, II i III Gim - godz. 8.00 sala gimnastyczna

klasy I, II, III SP - godz. 9.30 sala gimnastyczna

klasy IV i V SP - godz. 10.30 sala gimnastyczna

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

UDZIAŁ SZKOŁY W KAMPANII - "RAZEM RAŹNIEJ"

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH
              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA SZKOŁY

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: