W skład Szkoły wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 30,  
oddziały Gimnazjum nr 3 im. E. Zawidzkiej


 

Zachęcamy uczniów klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

 

              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA SZKOŁY

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: