DLA UCZNIA I RODZICA:


INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW  

SAMODZIELNY PIERWSZAK – OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA, DLA PIERWSZOKLASISTÓW, PIERWSZE DNI W SZKOLE.  

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I.  

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020. RELIGIA. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU Z DOTACJI.  

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS 4  

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS 5  

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS 5-6  

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW - STRAJK  

KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

PODSTAWA PROGRAMOWA - KOLEJNE ETAPY EDUKACJI  

HARMONOGRAM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2019-2020  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

"SZLACHETNA PACZKA" - DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE!!!  

LEKKI TORNISTER  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

PLAN LEKCJI - ROK SZKOLNY 2019/2020 (w budowie)

LEKCJE, PRZERWY W NASZEJ SZKOLE

NUMERACJA SAL LEKCYJNYCH W SP30

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW SP30  

DUPLIKATY DOKUMENTÓW, KONTA BANKOWE, OPŁATY  

ZALECENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO WYBORU TORNISTRA/PLECAKA SZKONEGO  

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI - IMFORMATOR UM DG  

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

PIELĘGNIARKA (GODZ. PRACY)

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM, CYBERPRZEMOC

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA