DLA UCZNIA I RODZICA:


SAMODZIELNY PIERWSZAK – OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA, DLA PIERWSZOKLASISTÓW, PIERWSZE DNI W SZKOLE.   

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I.  

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020. RELIGIA. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU Z DOTACJI.  

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019. JĘZYK NIEMIECKI KLASA 6 SP. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU Z DOTACJI.  

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019. RELIGIA KLASY 1-8 SP i 3 GIM. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU Z DOTACJI.   

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS 4  

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS 5  

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS 5-6  

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW - STRAJK  

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW  

KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

PODSTAWA PROGRAMOWA - KOLEJNE ETAPY EDUKACJI  

HARMONOGRAM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2018-2019  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

"SZLACHETNA PACZKA" - DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE!!!  

LEKKI TORNISTER  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  

PLAN LEKCJI - ROK SZKOLNY 2019/2020 (w budowie)

LEKCJE, PRZERWY W NASZEJ SZKOLE

NUMERACJA SAL LEKCYJNYCH W SP30

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW SP30  

DUPLIKATY DOKUMENTÓW, KONTA BANKOWE, OPŁATY  

ZALECENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO WYBORU TORNISTRA/PLECAKA SZKONEGO  

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI - IMFORMATOR UM DG  

KALENDARZ TRZECIOKLASISTY GIMNAZJUM

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

PIELĘGNIARKA (GODZ. PRACY)

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM, CYBERPRZEMOC

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA