DLA UCZNIA I RODZICA:


PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019. JĘZYK NIEMIECKI KLASA 6 SP. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU Z DOTACJI.  

PODRĘCZNIKI DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019. RELIGIA KLASY 1-8 SP i 3 GIM. POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ WE WRZEŚNIU Z DOTACJI.   

HARMONOGRAM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2018-2019  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

REKRUTACJA 2019 DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

UBEZPIECZENIE 2017/2018  

UBEZPIECZENIE T.U GOTHATER  

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA T.U GOTHATER  

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY NNW „Oświata”  

LEKKI TORNISTER  

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

PLAN LEKCJI

LEKCJE, PRZERWY W NASZEJ SZKOLE

NUMERACJA SAL LEKCYJNYCH W SP30

DUPLIKATY DOKUMENTÓW, KONTA BANKOWE, OPŁATY  

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2017/2018  

ZALECENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO WYBORU TORNISTRA/PLECAKA SZKONEGO  

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM  

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI - IMFORMATOR UM DG  

KALENDARZ TRZECIOKLASISTY GIMNAZJUM

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

PIELĘGNIARKA (GODZ. PRACY)

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM, CYBERPRZEMOC

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA