DLA UCZNIA I RODZICA:


1. PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

2. EDUKACJA W CZASIE PANDEMII - ZDALNE NAUCZANIE

3. KURATORYJNE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

4. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII DLA KLAS I-VIII SP OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

PODSTAWOWE INSTRUKCJE DLA ZDAJĄCYCH I ICH RODZICÓW - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 ROKU  

WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE  

OFERTA PPP DLA RODZICÓW  

SAMODZIELNY PIERWSZAK – OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA, DLA PIERWSZOKLASISTÓW, PIERWSZE DNI W SZKOLE.  

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I.  

PODSTAWA PROGRAMOWA - KOLEJNE ETAPY EDUKACJI  

HARMONOGRAM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2021-2022  

LEKKI TORNISTER  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021  

LEKCJE, PRZERWY W NASZEJ SZKOLE

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW SP30  

DUPLIKATY DOKUMENTÓW, KONTA BANKOWE, OPŁATY  

ZALECENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO WYBORU TORNISTRA/PLECAKA SZKONEGO  

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI - IMFORMATOR UM DG  

PIELĘGNIARKA (GODZ. PRACY)

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM, CYBERPRZEMOC

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA