DLA UCZNIA I RODZICA:


PREZENTACJA - ELEKTRONICZNY NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2018

UBEZPIECZENIE 2017/2018  

UBEZPIECZENIE T.U GOTHATER  

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA T.U GOTHATER  

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY NNW „Oświata”  

LEKKI TORNISTER  

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018  

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN LEKCJI

LEKCJE, PRZERWY W NASZEJ SZKOLE

NUMERACJA SAL LEKCYJNYCH W SP30

DUPLIKATY DOKUMENTÓW, KONTA BANKOWE, OPŁATY  

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2017/2018  

ZALECENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO WYBORU TORNISTRA/PLECAKA SZKONEGO  

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM  

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI - IMFORMATOR UM DG  

KALENDARZ TRZECIOKLASISTY GIMNAZJUM

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

PIELĘGNIARKA (GODZ. PRACY)

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM, CYBERPRZEMOC

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA