W skład Szkoły wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 30,  
oddziały Gimnazjum nr 3 im. E. Zawidzkiej

 

UDZIAŁ SZKOŁY W KAMPANII - "RAZEM RAŹNIEJ"

 

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH
              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA SZKOŁY

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: