W skład Szkoły wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 30,  
oddziały Gimnazjum nr 3 im. E. Zawidzkiej


          

                                         

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla poszczególnych grup uczniów odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

klasy VII SP, VIII SP i III Gim - 3 września godz. 9.00

klasy IV, V, VI SP - 3 września godz. 10.00

klasy I, II, III SP - 3 września godz. 11.00 - w czasie akademii uroczyste ślubowanie uczniów klas 1

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

UDZIAŁ SZKOŁY W KAMPANII - "RAZEM RAŹNIEJ"

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH
              UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ


SIEDZIBA SZKOŁY

REJON


     


Szkoła posiada certyfikaty: